Show
ALL
AWARDS
REVIEWS
VIDEO REVIEWS
Sort by
DATE
MEDIA
Show
Sort by
REVIEW
RTX 3060 시리즈 중 최고 성능을 자랑하면서 TWINFROZR 8 쿨링 시스템으로 강력한 쿨링을 자랑한다.
REVIEW
MSI GAMING 시리즈 특유의 디자인과 쿨링 성능, 소음, 백플레이트까지 완성도가 훌륭한 그래픽카드이다.
REVIEW
La GeForce RTX 3060 Gaming X si accontenta di due ventole ma riesce comunque a combinare prestazioni, estetica d'impatto e rumorosità contenuta con un involucro più contenuto
REVIEW
PC MEGA SHANKS - Bộ PC Full Rồng MSI
REVIEW
전체적으로 볼 때 오버클럭된 게이밍 성능, 저소음의 최상급 쿨링 솔루션, RGB로 감성까지, 특별한 단점 없이 잘 만들어진 그래픽카드입니다.
REVIEW
Sự mê hoặc của MSI là vô cùng khủng khiếp, tôi tin khi bạn đã sở hữu một món đồ của MSI rồi, thì chắc chắn bạn sẽ muốn sở hữu thêm món đồ khác nữa
REVIEW
다양한 기술이 기본 적용된 고급형 RTX 3060 그래픽카드를 구입하고 싶은 유저들에게 추천하고 싶다.
REVIEW
thiết kế đặc trưng chất gaming không có gì để chê, cánh quạt Twin Froz 4.0, công nghệ dlss và ray tracing tăng độ chân thực cho hiển thị game, nhất với với các tựa game AAA cần cấu hình cao. chiếc card này là mơ ước của rất nhiều người hiện tại
REVIEW
트윈프로져는 어느덧 8이라는 숫자가 붙을 정도로 장기간 개선에 개선을 거듭해 최고에서 레전드로 거듭나고 있다.
REVIEW
MSI自慢の最新クーラーTWIN FROZR 8を搭載する「GeForce RTX 3060 GAMING X 12G」
REVIEW
8세대까지 이어진 트윈프로져 기술의 탑재로 소음과 발열을 동시에 처리하는 TWIN FROZR 8 쿨링 시스템이 장착되었다.
REVIEW
MSI 대표 쿨링 시스템 TWIN FROZR 8 으로 RTX 3060 의 성능을 강력한 쿨링으로 뒷받침한다.
VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

VIDEO REVIEW

AWARD
Multiplayer.it

8.9

2021 April
La GeForce RTX 3060 Gaming X si accontenta di due ventole ma riesce comunque a combinare prestazioni, estetica d'impatto e rumorosità contenuta con un involucro più contenuto