Show
ALL
AWARDS
REVIEWS
VIDEO REVIEWS
Sort by
DATE
MEDIA
Show
Sort by
AWARD
OCZone

Highly Recommened

2015 September
Thay lời kết, có thể nói nhanh là MSI GT 730 2GB GDDR5 ngoài sức mạnh khá ấn tượng khi không hề thua kém gì so với HD 7730 của AMD mà còn mang lại hình thức bề ngoài bắt mắt với nền tảng linh kiện chuẩn quân đội tốt đã có tiếng lâu nay.
REVIEW
Thay lời kết, có thể nói nhanh là MSI GT 730 2GB GDDR5 ngoài sức mạnh khá ấn tượng khi không hề thua kém gì so với HD 7730 của AMD mà còn mang lại hình thức bề ngoài bắt mắt với nền tảng linh kiện chuẩn quân đội tốt đã có tiếng lâu nay.
us