ผู้ชนะในแต่ละประเภท
กราฟิกดีไซน์
การสร้างสรรค์ 3D
ภาพยนตร์
MSI Special Prize
Best Graphic Design
The Harvest
Elliott Montello
ดูรายละเอียด
Best Concept
Beauty Button
Lorenzo Genta
ดูรายละเอียด
Best Visual
Partial Apparition
Bishal Roy
ดูรายละเอียด
Best 3D Animation
The Creation
Daniel Tran
ดูรายละเอียด
Best 3D Modeling
Bird
Michal Milkowski
ดูรายละเอียด
Best Screenwriting
The Girl Next Door
Milly
ดูรายละเอียด
Best Short Film
Counterbalance
Evolved Group
ดูรายละเอียด
Best Visual Effects
Deep Dive
Steven Feigel
ดูรายละเอียด
Best Editing
The source of all true art and science
Leo Markov
ดูรายละเอียด
MSI Special Prize
Tech meets aesthetic
Ankit Panchal
ดูรายละเอียด
ส่งอีเมลรีเซ็ตแล้ว
คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ!
ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
เข้าร่วม MSI Creator Awards
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
ลืมรหัสผ่านหรือไม่
OR
สร้างบัญชี
เข้าร่วม MSI Creator Awards
กรุณากรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
OR
มีบัญชีอยู่แล้ว?