รายการผลงาน

Bug sci-fly collection

Beautiful of nature and sci-fi.

Participate in the future

Everyone should be able to participate in the future they want to live for. This technique can do this. If you love the aesthetic of nature then you will find technology everywhere for your future.

How renaissance pick ideas

Technology is taking the best skills and techniques from the experts around you and improving them. The Renaissance was based on a new idea of ​​the importance of the individual which was responsible for developing technology at that time.

world in hand

We hold the future of earth in ourhands. Therefore, It is in our hands to create a better world for all who live in it.

space

orbiting Earth in the spaceship, I saw how beautiful our planet is. People, let us preserve and increase this beauty, not destroying it. Earth is the beauty In negative space.

Alien Zone

I was inspired by ducky 3d for this art work and changed some lights to get this result

The future, Electricity will be developed on photosynthesis technology

In the future, Electricity will be developed on photosynthesis technology. Leaves see the light, They impound its stellar energy, and that form force they make a living out of the element.

Robot Camping

Robot camping with her friend

Robot Peace

In this image a robot is standing very peacefully and calmly with a human

Leonardo's Legacy

Humanity has reach so many astounding accomplishment in the field of science and art all thanks to some of our predecessors. One prominent figure that stood out as a virtuoso both in science and art is Leonardo d Vinci. This comic is a tribute to his spirit in combining both his curiosity in understanding how the world works, and his excellence in visual art. The amalgamation between technology and aesthetic, which we can observe now in many things like architect, design, applied technology, and specifically MSi's latest products, is by far a legacy from figures like Leonardo da Vinci, Fibonacci, etc.

ส่งอีเมลรีเซ็ตแล้ว
คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ!
ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
เข้าร่วม MSI Creator Awards
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
ลืมรหัสผ่านหรือไม่
OR
สร้างบัญชี
เข้าร่วม MSI Creator Awards
กรุณากรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
OR
มีบัญชีอยู่แล้ว?