รายการผลงาน

Algorithmic Art

I developed a program using openframeworks that allows me to apply algorithmic filters i've created to images in rapid succession. I've attached an image I created with it.

The Try-angle

Never be afraid to try as the only angle by which you can approach success is through the Try-angle. The triangle consists of 3, a number favoured by art, science and even primary colors.

Knowledge

Einstein was a great intellectual and intellectual, so I designed this graphic design

FBR MOON

Finally, in February 1997, I was expelled. This picture I made right on my birthday, I made this picture using the Autodesk Sketchbook app. I'm still in the school to learn and that is my best picture

The Nature without a Break

I present to You my new artwork: The nature without a break.

bullish

This year is the Chinese year of the ox, so I design is to use the Chinese year of the ox as the theme and then combined with the feeling of some geometry to sublimation, with color is more bold .

The Cat in Her

What do you see at first glance?

Doodling Fun

I was playing on Pro Create and ended up with this.

The dragon love inside me :)

Hello, I am drawing as a Hobby. I really like the products of the Msi brand in terms of design. I'm a true MSI fan. I hope my drawing is appreciated, I wish everyone a good work.

EPADER PHOTO CARD

EPADER PHOTO CARD IT ONE BY ONE,PRINT ,LOOKLIKR PANDA,SO TO PICTURE FOR RASY,AND TOO CHEAP

ส่งอีเมลรีเซ็ตแล้ว
คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ!
ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
เข้าร่วม MSI Creator Awards
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
ลืมรหัสผ่านหรือไม่
OR
สร้างบัญชี
เข้าร่วม MSI Creator Awards
กรุณากรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
OR
มีบัญชีอยู่แล้ว?