รายการผลงาน

The Try-angle

Never be afraid to try as the only angle by which you can approach success is through the Try-angle. The triangle consists of 3, a number favoured by art, science and even primary colors.

Algorithmic Art

I developed a program using openframeworks that allows me to apply algorithmic filters i've created to images in rapid succession. I've attached an image I created with it.

Goku Kamehameha In Real Life #VFX

My try to make Goku Kamehameha effect

Upend the Horizon

The image featured a figurative MSI RTX3090 SUPRIM X graphic card and a set of inverted binary codes. The codes are translated as "Upend the Horizon" and "MSI" (in Chinese), separated by the MSI logo.

My Intro Logo

I have made this intro in 2D. One is picture and also text animation with it with the amazing sound.

Titan Look

Look from another planet with technology we can reach another planet and have a look that what I made

Sci-Fight

A digital drawing depicting a scene from a video game I’m working on. This scenario has two of the main characters battling in one of the various levels.

Graphic design

Hello sir my name is Gagandeep from india iam graphic designer

PROTECT YOUR EYES TOO

In this Pandemic Era, people were asked to wear mask to prevent them from getting infected by COVID-19. But also don't forget to protect your eyes as it could also infect through your eyes.

Full Life

The figure of a man with open arms on top of a mountain during the sunset representing someone living their lives to the fullest.

ส่งอีเมลรีเซ็ตแล้ว
คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ!
ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
เข้าร่วม MSI Creator Awards
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
ลืมรหัสผ่านหรือไม่
OR
สร้างบัญชี
เข้าร่วม MSI Creator Awards
กรุณากรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
OR
มีบัญชีอยู่แล้ว?