รายการผลงาน

The magic of the beauty of love

Digital painting : Artistic painting represents , The magic of the beauty of love "This painting is taken from my imagination"

Girl of gold

Digital art : Girl of gold

Creative campaign for Vodafone

Creative campaign for Vodafone which arrive message ( don't use your mobile while driving ) This is the first design of the campaign ( don't make it your last post )

Minerva (goddess)

Minerva, the Roman religion, goddess of craftsmanship, professions, and arts, after the war; She was most commonly identified with Greek Athena.

Mind combines aesthetic and technical with MSI

Mind combines aesthetic and technical with MSI

design the unknown | tribute to Dr. Roger F. Tomlinson

Inspired by old maps that used isochoric distances to measure, showing how far human knowledge of geography and mapmaking has come. It celebrates the work of Dr. Roger F. Tomlinson, creator of the GIS

Design the unexpected

The poster is a tribute to grand architecture and people who were not afraid to take risks. It has photographs inspired by Leonardo da Vinci's sketches overlaid with a map from Photoshop. It is designed to look old and feel timeless, showing the progression of art. Without these people taking leaps, would art be where it is today?

POWER

MSI computers are powerful, shattering expectations of what a laptop should be. On a dramatic black background, I designed the poster to look futuristic and intense. The art embodies the slogan "we are gaming."

POWERFUL

MSI tech are powerful pieces of hardware, shattering expectations of what PCs and laptops should be. On a dramatic black background, I designed the poster to look futuristic and intense. The art embodies the slogan "we are gaming."

POWER | creator series

MSI tech are powerful perfectly designed hardware, shattering expectations of what PCs and laptops should be. On a dramatic black background, I designed the poster to look futuristic and intense. The art embodies the slogan "we are gaming" by showcasing the creator series breaking limits.

ส่งอีเมลรีเซ็ตแล้ว
คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ!
ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
เข้าร่วม MSI Creator Awards
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
ลืมรหัสผ่านหรือไม่
OR
สร้างบัญชี
เข้าร่วม MSI Creator Awards
กรุณากรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
OR
มีบัญชีอยู่แล้ว?