รายการผลงาน

MSI : ANTI VIRUS TASK FORCE

MSI if they have a full army of anti Virus Original ART made by me (@rottenapple_21)

In The Spacey Ocean-Tech Meets Aesthetic

MSI

MSI Neon Design

MSI Neon Design

House

made in blender

Tech Meets Aesthetic - Harmony In The Room

Technology is already associated with the aesthetic, We can see him around us. To confirm the work, this video shows the save history:https://youtu.be/zvDiTN7uQf8

MSI Premiere 2021 - Tech For The Future

Future Technology

EVOLVE

As beautiful as the past may be, we have no choice but to move forward. This piece is my interpretation of the theme "Tech Meets Aesthetic". We have come a long way since historical eras such as the Renaissance, and while these introduced and founded many of our ways today, we have gone past that age. We must accept this change in order to grow. We must evolve.

Tech Meet Aesthetic

A kid's first aesthetic work using new tech.

Awaken The Dragon

The dark inner workings of a PC give birth to light and color. Made using Blender and GIMP

Tech meets aesthetic

Tech meets aesthetic

ส่งอีเมลรีเซ็ตแล้ว
คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ!
ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
เข้าร่วม MSI Creator Awards
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
ลืมรหัสผ่านหรือไม่
OR
สร้างบัญชี
เข้าร่วม MSI Creator Awards
กรุณากรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
OR
มีบัญชีอยู่แล้ว?