รายการผลงาน

I dont know what Im doing but I hope I win something

my youtube thumbnail

Page Not Found!

I want to make people aware of what is happening to the earth. I am Aaron, I am 13 years old and I love to make stuff! I hope I win!

MSI - Unleash the Dragon within.

With scales a fiery red and dauntingly glowing eyes, this mystical creature perfectly embodies technology, power, and aesthetic. A little something I drew and designed from scratch, and digitized using Adobe Illustrator.

David

When technology is done with aesthetics in mind, we can achieve another masterpiece. Just like this android that is done in the likeness of the statue of David.

"When the logo speak about content of the company"

I tried to embody the computer hardware that the company manufactures within its logo, as the logo became as if it explains what the company makes of machines.

The power of the MSI

My idea it's mean the power of msi came from the Aesthetic Nature, it's came from mountains and when it came, it came like the ocean and the beach, This is the revolution of the msi That's mean " Tech meets Aesthetic "

MSI MEETS AESTETIC

MSI CREATOR 17 MEETS WITH THE WOOD LIGHT GREEN

India and its freedom fighters

this image consists of Indian freedom fighters

I made a simple 2d car animation

I made an simple car animation

I made a basketball frame by frame animation

I made flash like animation

ส่งอีเมลรีเซ็ตแล้ว
คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ!
ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
เข้าร่วม MSI Creator Awards
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
ลืมรหัสผ่านหรือไม่
OR
สร้างบัญชี
เข้าร่วม MSI Creator Awards
กรุณากรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
OR
มีบัญชีอยู่แล้ว?