รายการผลงาน

MY CREATION

Hi, my name is Sofia, I am 15 years old. I'm studying to be a graphic designer.

2D Concept Art

Instagram initiative collaboration concept art/animation cycle by Sung. Inspiration of 8-bit character style.

Shadow Poster

Light blocked by object to create shadow within the poster.

Instagram Posts

Concept to Final. Process of sketch with practice of perspective.

The light of ideas

The light bulb represents the union of technology (machinery) and design (the base) giving the IDEA. Together they represent the union, the idea, the light.

Dream pet

This is a manipulation art. I created this using online stocks. I think I did it well.

To the fantasy

This is my another manipulation. This is meaningful image to me. I first learnt premiere pro and after effect. Then now I am moving on to photoshop.

Falling in a Train Manipulation

Falling in a Train Manipulation

Night in Times Square Manipulation

Night in Times Square Manipulation

Neon Rings Manipulation

Neon Rings Manipulation

ส่งอีเมลรีเซ็ตแล้ว
คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ!
ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
เข้าร่วม MSI Creator Awards
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
ลืมรหัสผ่านหรือไม่
OR
สร้างบัญชี
เข้าร่วม MSI Creator Awards
กรุณากรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
OR
มีบัญชีอยู่แล้ว?