รายการผลงาน

Magical Fire Energy

Designed this wallpaper for the MSI logo, hope you like it :)

MSI Building illustration (Drawn from scratch)

MSI Building illustration special for MSI Creator Awards 2021. After spending more than 10 hours of work on Adobe illustrator and Photoshop, finally finished the illustration and really excited to share my submission with you!. I have drawn all elements one by one from scratch only using pen & shape tools on Adobe illustrator and corrected some lights on Photoshop. The building has lack of details, even rooms inside windows. Thank you!

MSI Creator Awards Poster Design

Poster design for MSI Creator Awards 2021, I have used Blender 3d for making 3D logo of MSI and made a poster on photoshop.

Merry Christmas

This is a basic animation video wishing everyone a Happy Christmas in the difficult days

Merry Christmas

This is a basic animation video wishing everyone a Happy Christmas in the difficult days

Merry Christmas

This is a basic animation video wishing everyone a Happy Christmas in the difficult days

Mirai Arising

Old techs dreamed of altering the body with wings to fly into the sky; new techs dream of transforming the body as a whole to fly even further.

The Genesis of Innovation & Beauty

This piece shows how tech has brought about beauty and innovation in our environment. The circuits signify the pathway in which this medium is realized. The brain is the genesis, the birthright that brings about innovation in tech and how we choose to express its aesthetic in our daily needs.

The Genesis of Innovation & Beauty

This piece shows how tech has brought about beauty and innovation in our environment. The circuits signify the pathway in which this medium is realized. The brain is the genesis, the birthright that brings about innovation in tech and how we choose to express its aesthetic in our daily needs.

Future Is Now

I wanted to make a retro poster about technology and the hope and brightness that comes with it for the future. I want to go back in time and embrace the simplicity yet the powerful abstractness.

ส่งอีเมลรีเซ็ตแล้ว
คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ!
ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
เข้าร่วม MSI Creator Awards
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
ลืมรหัสผ่านหรือไม่
OR
สร้างบัญชี
เข้าร่วม MSI Creator Awards
กรุณากรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
OR
มีบัญชีอยู่แล้ว?