รายการผลงาน

Rebirth 2020

2020 has become a special year for all of us. He changed not only the worldview of people, but human civilization itself, brought many trials and pushed to positive changes. This is the year of the rebirth of our world. This project is a kinetic calendar, the prototype of which is the oldest symbol of the uroboros. It reflects the cyclical nature of life and nature, the alternation of creation and destruction, life and death. The idea was to show how time goes by and remind us what really matters. In this project, technology and aesthetics combine to reveal meanings.

Atardecer

El reflejo de un Gran Dragon

Celestial

Dragon Celestial

Window Stalking

After saving for many years I was able to buy my first MSI laptop and using my colorful keyboard set to disco I was able to bring my artistic aesthetic-themed world to you I’m looking forward to bring so many more pieces to life using this technology.

Ascension

Ascension - An Android robot trying to understand and find the source of human creativity. This is the last frontier for the humanoid and the only way it can transcend. The artwork depicts the android in meditation, dissecting the human DNA and trying to find the source of human ingenuity and imagination.

A New Island

A Journey about couriosity, bravery and beauty. It is important to be courios about the things we did not yet discover. We might find beauty in places we wouldnt expect. We should always challenge the things we are told, and seek our own truth. We should value science and technology because they help us find the truth.

A New Island

It is a story about couriosity, bravery and beauty.

golden mark

It is very beautiful and I used some patterns and pictures in it

Anais in mode digital Painting

This type of design I like very much It is based on his brush and the image

Richard in mode Digital painting

This type of design I like very much It is based on his brush and the image

ส่งอีเมลรีเซ็ตแล้ว
คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ!
ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
เข้าร่วม MSI Creator Awards
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
ลืมรหัสผ่านหรือไม่
OR
สร้างบัญชี
เข้าร่วม MSI Creator Awards
กรุณากรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
OR
มีบัญชีอยู่แล้ว?