รายการผลงาน

The world is like this

This amazing design, it's my greatest work, and the time I spent editing it to completion, I can't describe it. I have used more than 40 photos and many filters to make it look amazing I hope you like it

TECH IS AESTHETIC WITH DA VINCI

Leonardo Da Vinci can easily be seen as the founding father of Tech and Design. He was known as a painter, sculptor, architect, scientist, engineer, inventor, and many more. He painted famous portraits but he was also an inventor of many complex technical gadgets. When we say Tech meets Aesthetic, he comes first to mind. I created this abstract poster as a nod to a famous creator.

'M'OST 'S'AFE 'I'NSIDE (MSI and Left4dead2)

'M'OST 'S'AFE 'I'NSIDE In the game Left 4 Dead 2 there is a shelter that is a reinforced room or building to stay safe, this represents MSI's refuge to be safer inside in any situation, whether it is a pandemic that affects the world.

prism 2 - expanded view

looking at how even in a far future where all is encompassed in advanced technology, sometimes its the simplest shapes that keep appearing. aesthetic in its simplest form, the humble shapes like prisms - expanded image view

prism

another study trying to look at how even in a far future where all is encompassed in advanced technology, sometimes its the simplest shapes that keep appearing. aesthetic in its simplest form, the humble shapes like prisms

Modern Tech Meets Retro Aesthetics

The feel of the old can't be replaced, but the tech of today can also not be missed.

What's Up Doc?

classic bugs bunny comics put together into a digital collage

Living Pixel

Nothing epitomises modern technology like the pixel. While mostly static and unimpressive as individual nodes, pixels make up the majority of the aesthetic creativity we see today. This short animation, in a small way, explores that process from the perspective of a pixel.

Angkor

Union of the mythological and the futuristic, fractals in 3D together with ancestral deities, the past and the future united and mixed.

Anti - 「 Virus 」( Wreckage )

These days, the virus is spreading in Taiwan because of some unethical people, I hope this is a good warning to those people not to harm others and harm themselves.

ส่งอีเมลรีเซ็ตแล้ว
คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ!
ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
เข้าร่วม MSI Creator Awards
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
ลืมรหัสผ่านหรือไม่
OR
สร้างบัญชี
เข้าร่วม MSI Creator Awards
กรุณากรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน
- ยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
- ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คำ
OR
มีบัญชีอยู่แล้ว?