Şartlar ve koşullar

MSI Creator Awards 2021 yarışmasına (bundan böyle uygun olduğu yere göre “yarışma” veya “Etkinlik”, olarak anılacaktır) katılarak aşağıdakileri kabul etmiş sayılırsınız:

1. İşbu Etkinliğe katılarak, Micro-Star Int’l Co., Ltd. şirketini, ortaklarına, bağlı kuruluşlarına, yüklenicilerine, yöneticilerine, çalışanlarına veya temsilcilerine (bundan böyle uygun olduğu yere göre “MSI” veya “biz” olarak anılacaktır) adınız veya diğer tanımlayıcı bilgileriniz, sosyal medya kimliği, mahlası, profil resmi, görüntü, benzerlik, gönderi, yorum ve tarafınızdan sağlanan tüm bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm şekil, ortam ve teknolojilerde şu anda bilinen veya gelecekte oluşturacağınız gönderi yaptığınız öğelerin tümü veya her birinin tamamı veya bir kısmı için MSI tarafından gerekli görüldüğü durumda tanıtım veya yasal amaçlarla kullanılmak üzere sınırsız, ücretsiz, geri dönülemez ve dünya çapında sürekli kullanım, kopyalama, çoğaltma, değiştirme, aslını kullanarak farklı işler oluşturma, tercüme etme, devretme, dağıtımını yapma, halka açık hale getirme ve/veya uygulama hakkı verdiğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Yukarıdaki izinlerin yürürlükteki yasalara uygun olmaması durumunda MSI ve altlisanslayıcılarını, göndermiş olduğunuz öğelerin kullanımından doğan haklarınızı tazmin etmek amacıyla dava etmeyeceğinizi veya herhangi bir hak talep etmeyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız.

2. (a) İşbu anlaşmayı yapmak için gerekli hak ve yeterliklere sahip olduğunuzu ve bu Şart ve Koşullarının sizi bağladığını; (b) MSI'a tedarik etmiş olduğunuz tüm bilgilerin kesin ve doğru olduğunu ve yanıltıcı olmadığını; (c) Gönderdiğiniz öğelere ait tüm haklar, onaylar, rızalar, izinler ve feragatnameler de dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, MSI'a özgür ve bedelsiz olarak devredilmesi için gereken tüm hakların kontrol ve sorumluluğunun sizde olduğunu, üçüncü taraflar tarafından talep edilecek hak ve ödemelerin yerine getirilmiş olduğunu; (d) bu Şart ve Koşullarda belirtilen hakları devredebilmeniz için gönderinizde yer alan tüm öğelere ait görüntü veya fotoğraflar da dahil olmak üzere gerekli tüm rıza, izin ve feragatnameleri almış olduğunuzu; (e) Gönderinizin yürürlükteki hiçbir yasayı, ilkeyi (sosyal medya platform politikaları da dahil olmak üzere), kişisel ve fikri mülkiyet hakları, kamu hakları ve ticari sırlar da dahil olmak üzere üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediğini; (f) gönderdiğiniz öğelerde yer alan tüm gerçeklerin bilginiz ve inancınız dahilinde doğru olduğunu, gönderinizin herhangi bir görüş içermesi durumunda bu görüşlerin tamamen size ait ve sizin sorumluluğunuzda olduğunu; ve (g) göndermiş olduğunuz öğenin zararlı yazılım veya virüs içermemesi için mümkün olan çabayı gösterdiğinizi peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

  • • MSI önceden haber vermeksizin ödülü benzer değerde başka emtia ile değiştirme hakkını saklı tutar;.
  • • MSI, ödülden veya ödülün kullanımından kaynaklanan hasar, ziyan ve memnuniyetsizliklerden kimseye karşı sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Kazananlar MSI aleyhinde hak talebinde veya iddiada bulunamaz;
  • • Kurumsal müşteriler katılamaz. MSI, MSI iş ortakları, yan şirketleri, üreticiler, distribütörler, toptancılar, perakendeciler, aracılar, internet kafeler, MSI çalışanları ve birinci dereceden yakınları bu yarışmaya katılamazlar.
  • • Katılımcılar tarafından sağlanan tüm bilgiler sadece ve sadece bu yarışma için kullanılacaktır. Katılımcıların kabul etmesi halinde bilgiler gelecekte pazarlama amaçlı olarak kullanılmak üzere saklanacaktır.
  • • MSI, bu Şart ve Koşulların herhangi birini ya da tamamını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
  • • Etkinlik'ten doğabilecek her türlü anlaşmazlık durumunda MSI'ın kararı nihai ve belirleyici olacaktır.
  • • Katılımcılar bu yarışmaya katılarak ve istenen bilgileri girerek bu Şart ve Koşulları kabul etmiş sayılırlar.
  • • Katılımcılar, gönderdikleri öğelerin tüm ilgili yasalara, kurallara ve içerik paylaştıkları sosyal medya platformu politikaları da dahil olmak üzere tüm ilkelere uygun olmasından sorumludur.
  • • Küfür, cinsellik ya da yoğun şiddet içeren içeriklerin gönderilmesi yasaktır ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • • Bu yarışma Instagram, Twitter, Facebook ya da diğer hiçbir sosyal medya platformunun sponsorluğu, onayı veya işbirliği ile gerçekleştirilmemiştir.

Gizlilik Politikası

Etkinliğe kayıt ve ürün kayıt süreci esnasında Sizden yerine göre ve sınırlayıcı olmaksızın e-posta adresinizi, adınızı, ürün seri numaranızı, ödül alım kodunuzu, satın alım bilgilerinizi ve gönüllü olarak sağlayacağınız diğer bilgileri de kapsamak üzere bilgiler isteyebiliriz. Buna ek olarak çerezler ya da internet sitesinde gömülü analizler yoluyla Sizden dolaylı olarak bilgi alabiliriz. Topladığımız bilgiler şu amaçlar için kullanılacaktır: bu Etkinliği yürütmek, uygunluğunuzu doğrulamak, gerektiğinde Sizinle iletişime geçmek, ödüllerin Size gönderilebilmesini sağlamak, Sizinle aramızda devam eden ilişki süresince (örneğin garanti, eDM bildirimleri vb. hizmetlerimizi kullandığınızda) kayıtlı ürün verileri saklamak ve yalnızca daha iyi ürün ve hizmetler geliştirmek amacıyla kurum içi piyasa araştırmalarında kullanmak. Bilgileriniz şu kişi ve durumlar haricinde üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır: i) bu Etkinliği yürütebilmemiz için internet hizmeti ve internet sitesi sağlayıcılarımız gibi üçüncü taraf işleyicilerle, (ii) mahkemeler veya polis gibi yasal ve düzenleyici mercilere geçerli yasaların ihlaline veya ihlali şüphesine yönelik olarak bildirim veya yanıt sunarken gerekli olduğu derecede.

İşimizin uluslararası tabiatı gereği, MSI grubu içerisinde ve yukarıda sözü edilen üçüncü taraflara bu şart ve koşullarda yer alan amaçla bağlantılı olarak bilgi aktarmaktayız. Dolayısıyla, bulunduğunuz ülkede geçerli olanlardan farklı yasalara ve veri koruma uyum gerekliliklerine sahip olan ülkelere bilgi aktarabiliriz. Bilgilerinizin nasıl kullanıldığı ve işlendiğine dair daha fazla bilgi, https://www.msi.com/page/privacy-policy adresinde yer alan MSI Gizlilik Politikası’nda mevcuttur. MSI Gizlilik Politikası, bu Şart ve Koşullar’ın bir parçasıdır ve aynen yürürlükte olmak üzere kaynak gösterilerek dahil edilmiştir.

eDM Aboneliği

MSI ürün haberleri veya hizmet güncellemelerini almak için MSI’ın eDM e-posta listesine katılmanız istenebilir. Bu listeye abone olmak istemezseniz lütfen katılım, abonelik veya benzeri anlam taşıyan kutucukları işaretlemeyiniz

Katılımcı Teminatı

İşbu Şart ve Koşullar dahilinde yer alan tüm temsil, garanti ve taahhütlerin Sizin tarafınızdan gerçek veya sözde ihlali sonucunda veya dolayısı ile üçüncü kişiler tarafından yapılacak her türlü iddia, soruşturma, dava ve diğer hukuksal veya idari eylemlerden kaynaklanan tüm sorumluluk, ziyan, hüküm, masraf, harcama ve, makul avukatlık ücretleri dahil, ücretlerden ve diğer her türlü sorumluluk yaratacak halden MSI, bağlı kuruluşları, yasal varisleri, iş ortakları, çalışanları, yöneticileri ve temsilcilerini muhafaza, tazmin ve ibra ettiğinizi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Katılımcı Kabul Ve Rızası

Aşağıda belirtilen şartları peşinen anlamış ve rıza göstermiş sayılırsınız:

1. MSI, Katılımcının Etkinlik gereksinimlerini iyi niyet çerçevesinde karşılamış olup olmadığına kati ve nihai olarak karar verme hakkını saklı tutar: i) İşbu anlaşmada yer alan diğer koşullara halel gelmeksizin, ve emsal teşkil edecek biçimde a) Etkinliğe katılım veya ürün kayıt işleminin tamamlanmadığı; b) Etkinliğin kaydedilen ürünü kapsamadığı veya bölgesel sınırlamaların olduğu; c) braz edilen belgelerin geçersiz, tahrif edilmiş veya sahte olduğunun anlaşıldığı; d) Etkinliğe katılım veya tamamlama sürecinde otomatik kodlar, programlar veya eklentiler kullanıldığı; e) Katılımcının Etkinliğe katılım için yasal yeterliliğe sahip olmadığı, veya f) bu Etkinliğe katılım için yasadışı eylemlerde bulunulduğu veya bulunmaya teşebbüs edildiğinin saptandığı durumlar gibi hallerde MSI önceden haber vermeksizin; ii) ödülü benzer değerde başka emtia ile değiştirme hakkını saklı tutar; iii) bu koşulların herhangi birini veya birkaçını veya hepsini değiştirme hakkını saklı tutar;

2. MSI, ödülden veya ödülün kullanımından kaynaklanan hasar, ziyan ve memnuniyetsizliklerden kimseye karşı sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Kazananlar MSI aleyhinde hak talebinde veya iddiada bulunamaz;

3. Ödülün kazanana bildirilmesinde veya ulaştırılması sırasında meydana gelebilecek mekanik, teknik, elektronik, iletişim, telefon, bilgisayar, donanım, internet, veya yazılım kaynaklı hata, kayıp veya kusurlardan kaynaklanan gecikmelerden, hatalardan veya eksikliklerden MSI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durum karşısında kazanan, ödülden ve ödül ile ilgili tüm hak ve tazminatlardan vazgeçtiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

MSI’ın Garantiden Feragati.

MSI ÖDÜLÜ/ÖDÜLLERİ, “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR VE MSI, HİZMETLER’E DAİR KESİNLİK, GÜVENİLİRLİK, İHLAL EDİLMEMİŞ VEYA KESİNTİSİZ İŞLEM VEYA ERİŞİM DAHİL, FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT ETMEKTEDİR.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE MSI, (SÖZLEŞME, GARANTİ, İHMAL, DİĞER HAKSIZ FİİLLER, YASAL GÖREVLERİN İHLALİ VEYA BAŞKA BİR SEBEBE DAYANIP DAYANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN), SÖZ KONUSU ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI ÖNGÖRÜLMÜŞ OLSA DAHİ, DOLAYLI, ÖZEL, CEZAİ, (KAR KAYBI YA DA HİZMET ARACILIĞIYLA TOPLANAN VERİLERİN KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) NETİCEDE OLUŞAN VEYA ARIZİ ZARARLAR İÇİN SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Muhtelif

İşbu Şart ve Koşullar Tayvan yasaları uyarınca hükmedilip yorumlanmaktadır. Etkinlik ve bu Kural ve Koşullar ile ilgili veya bu Kural ve Koşullar’ın ihlal, iptal veya geçersizliğinden kaynaklanacak anlaşmazlık, çatışma veya taleplerin çözümünde gayrımünhasır hüküm verme yetkisi Taipei, Tayvan’da yer alan Bölge Mahkemesine aittir. Bu Koşullar’ın Yetkili mahkeme tarafından bu Şart ve Koşulların herhangi bir maddesinin geçersiz veya herhangi bir sebeple hükümsüz olduğu ortaya çıkarsa bu şart tasfiye edilecek ve geri kalan diğer şartların tam geçerliliğini ve hükümlülüğünü etkilemeyecektir. Bu Şart ve Koşullar dahilinde MSI tarafından yerine getirilmeyen hükümler feragat sayılmayacaktır. MSI, makul denetimi dışında kalan durumlardan kaynaklı aksamalardan sorumlu tutulamaz. Bu Şart ve Koşullar Sizin tarafınızdan üçüncü taraflara temlik veya devir edilemez. Gayrıresmi olarak gerçekleşen herhangi bir temlik veya devir yok ve geçersiz sayılacaktır. Bu Şart ve Koşullar, Etkinik dahilinde taraflar arasındaki anlaşmanın bütününü temsil eder, bütün olarak geçerlidir ve kendisinden önceki tüm sözel olan ve olmayan anlaşma, iletişim, temsil veya tartışmaların yerine geçer.

Kazananlar

Her kategoriden kazananlar 16 Haziran 2021 tarihinde gün bitimine (UTC+8) kadar Creator Awards sayfasında duyurulacaktır.

Sıfırlama e-postası gönderildi
Yeni bir parola oluşturmak için e-postadaki bağlantıya tıklayın
Parolanızı sıfırlayın
Parola başarıyla sıfırlandı!
ŞİMDİ OTURUM AÇ
Parolanızı sıfırlayın
Parola kuralları
- En az 8 karakter uzunluğunda
- En az 1 İngilizce kelime
MSI Creator Awards'a Katıl
Parola kuralları
- En az 8 karakter uzunluğunda
- En az 1 İngilizce kelime
Parolayı Unuttum?
OR
Bir hesap oluşturun
MSI Creator Awards'a Katıl
Lütfen kişisel bilgileri İngilizce olarak yazın