Người chiến thắng hạng mục
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
TÁC PHẨM 3D
Phim
Giải đặc biệt MSI
Thiết kế đồ họa xuất sắc nhất
The Harvest
Elliott Montello
XEM CHI TIẾT
Ý tưởng hay nhất
Beauty Button
Lorenzo Genta
XEM CHI TIẾT
Hình ảnh thị giác xuất sắc nhất
Partial Apparition
Bishal Roy
XEM CHI TIẾT
Phim hoạt hình 3D xuất sắc nhất
The Creation
Daniel Tran
XEM CHI TIẾT
Mô hình 3D xuất sắc nhất
Bird
Michal Milkowski
XEM CHI TIẾT
Biên kịch xuất sắc nhất
The Girl Next Door
Milly
XEM CHI TIẾT
Phim ngắn xuất sắc nhất
Counterbalance
Evolved Group
XEM CHI TIẾT
Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất
Deep Dive
Steven Feigel
XEM CHI TIẾT
Biên tập xuất sắc nhất
The source of all true art and science
Leo Markov
XEM CHI TIẾT
Giải đặc biệt MSI
Tech meets aesthetic
Ankit Panchal
XEM CHI TIẾT
Email đặt lại đã được gửi đi
Nhấp vào liên kết trong email để tạo mật khẩu mới
Đặt lại mật khẩu
Đã đặt lại mật khẩu thành công!
ĐĂNG NHẬP NGAY
Đặt lại mật khẩu
Quy tắc đặt mật khẩu
- Dài tối thiểu 8 chữ cái
- Chứa ít nhất 1 từ tiếng Anh
Tham gia Giải thưởng Sáng tạo MSI
Quy tắc đặt mật khẩu
- Dài tối thiểu 8 chữ cái
- Chứa ít nhất 1 từ tiếng Anh
Quên mật khẩu?
OR
Tạo tài khoản
Tham gia Giải thưởng Sáng tạo MSI
Vui lòng nhập thông tin cá nhân bằng tiếng Anh