ស្វែងរកនូវកាដូណូអែលដ៏ល្អឥតខ្ចោះ, រាល់ផលិផល ផ្នែក Components ខាង Gaming ឬ Business ដែលជាតម្រូវការរបស់អ្នក ហើយចង់បាននូវតម្លៃដ៏ពិសេសបំផុត។

រយៈពេលនៃការប្រួម៉ូសិន : 01/12/2021 - 31/12/2021

គ្រឿងតម្លើងកុំព្យូទ័រ

ស្វែងរកនូវកាដូណូអែលដ៏ល្អឥតខ្ចោះ, រាល់ផលិផល ផ្នែក Components ខាង Gaming ឬ Business ដែលជាតម្រូវការរបស់អ្នក ហើយចង់បាននូវតម្លៃដ៏ពិសេសបំផុត។
"ចូលរួម និងទទួលបាន Steam code រហូតដល់ទៅ USD 100 នៅពេលទិញផលិតផល MSI ដែលបានជ្រើសរើស!"

រយៈពេលនៃការប្រួម៉ូសិន : 01/12/2021 - 31/12/2021
រយៈពេលនៃការទទួលយក: 01/12/2021 - 14/01/2022

* មានតែវិក្កយបត្រស៊េរី Motherboard Z690 ប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានចន្លោះពីថ្ងៃទី 27 ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021

ម៉ូដែលដែលមានសិទ្ធិ

Z690

Liquid Cooling

Power Supply

PC Case

Gaming Chair

ទទួលយករង្វាន់របស់អ្នក

​ ​

ទិញ MSI Z690 ដែលបានជ្រើសរើស ដើម្បីទទួលបានលេខកូដ Steam

ទទួលបាន STEAM កូដ

​ ​

STEAM CODE USD

0

របៀបនៃការប្ដូរ

[ ជំហានទី 1 ]

បញ្ជូនពាក្យសុំរបស់អ្នកតាមរយៈ
MSI member center.

[ ជំហានទី 2 ]

ចុះឈ្មោះផលិតផលរបស់អ្នក និងបញ្ចូលសេចក្តីយោ១ ផ្តល់រូបភាពដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីស្លាកលេខស៊េរីនៅលើផលិតផល MSI (មិនមែននៅលើប្រអប់ពណ៌២​ ផ្តល់វិក្កយបត្រ័ដែលមានសុពលភាពត្រឹមត្រូវនៃម៉ូដែលទាំងអស់

[ ជំហានទី 3 ]

ផ្ទៀងផ្ទាត់អោយបានត្រឹមត្រូវចំពោះព័ត៌មានរបស់អ្នកទាំងអស់បន្ទាប់មកបញ្ជូន។ នៅពេលការទាមទារត្រូវបានអនុម័តអ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលសម្រាប់រង្វាន់។

[ ជំហានទី 4 ]

ចូលរួម Shout Out សម្រាប់ MSI ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់បន្ថែម
Redemption Instruction

កន្លែងអាចរកទិញបាន

ទទួលបានរង្វាន់កាន់តែច្រើន